1.2 TCP/IP arhitektura

Počeci TCP/IP arhitekture sežu u 1969. godinu kada je istraživački odjel Ministarstva obrane SAD (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency) pokrenuo projekt uspostave eksperimentalne mreže s prospajanjem paketa nazvane ARPANET, čija je namjena bila znanstvenicima koji su radili za ministarstvo obrane, omogućiti komunikaciju s kolegama u drugim američkim gradovima.

1975. ARPANET je prestao biti eksperimentalna mreža. TCP/IP arhitektura usvojena je kao vojni standard 1983. Korištenje tog standarda bio je preduvjet za spajanje na ARPANET mrežu. ARPANET je preteča današnjeg interneta.

Internet je je svjetski javno dostupan sustav međusobno povezanih računalnih mreža za prijenos podataka baziran na prospajanju paketa i standardiziranom internet protokolu (IP). Sastavljen je od manjih komercijalnih, akademskih i državnih mreža. Prenosi različite informacije i pruža različite usluge kao što su elektronička pošta, pristup web stranicama i drugim dokumentima na world wide web-u. Internet čini sveukupna svjetska mrežna infrastruktura tj. sklopovlje, programi i usluge.

TCP/IP arhitektura je najrašireniji standard na internetu zbog pogodnosti koje je jedini u danom trenutku nudio, neke od njih su:

Razine TCP/IP arhitekture prikazane su na slici 1-3.

Razine TCP/IP arhitekture
Slika 1-3: Razine TCP/IP arhitekture

Funkcije razina TCP/IP arhitekture su:

Razina pristupa mreži osigurava uređaju pristup zajedničkom mediju. Obuhvaća funkcije fizičke razine i razine podatkovne veze OSI referentnog modela.

Internet razina obuhvaća funkcije mrežne razine OSI referentnog modela. Primarni protokol internet razine je IP protokol. O njemu će biti riječi u poglavlju 3.1.

Prijenosna razina je ekvivalentna prijenosnoj razini OSI referentnog modela. Važniji protokoli prijenosne razine su TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol) o njima će biti govora u poglavlju 4.

Aplikacijska razina obuhvaća sjedničku, prezentacijsku i aplikacijsku razinu OSI referentnog modela. Aplikacija je bilo koji proces koji se događa iznad prijenosne razine TCP/IP komunikacijske arhitekture. Neki od aplikacijskih protokola su: SMTP, HTTP, FTP, DNS itd. Poglavlje 5 govori o aplikacijskoj razini.

Slika 1-4 prikazuje odnos OSI referentnog modela i TCP/IP arhitekture.

Odnos OSI modela i TCP/IP arhitekture
Slika 1-4: Odnos OSI modela i TCP/IP arhitekture
ISO/OSI referentni model Uvod i osnovni pojmovi Klasifikacija računalnih mreža po dosegu
Sadržaj