1.1 ISO/OSI referentni model

Model je apstraktni opis veza i relacija koje postoje među entitetima u nekom sustavu. To je osnova za dizajn i implementaciju stvarnog sustava. Kada kažemo da je neki model "referentni" to znači da ostale, konkretne modele tj. njihove implementacije uspoređujemo i usklađujemo s njim. U računalnim mrežama koristi se ISO/OSI referentni model prikazan na slici 1-1.

ISO/OSI referentni model
Slika 1-1: ISO/OSI referentni model

OSI referentni model ima sedam razina. Razina (engl. layer) je skup funkcija koje pružaju usluge razini iznad, a koriste usluge razine ispod. Razine su dizajnirane tako da promjene na jednoj razini ne zahtjevaju promjene na ostalim razinama. Razine ISO/OSI referentnog modela i njihove funkcije su:

Različiti mrežni uređaji obavljaju funkcije na različitim razinama OSI referentnog modela, kao što je prikazano na slici 1-2.

Mrežni uređaji u odnosu na OSI model
Slika 1-2: Mrežni uređaji u odnosu na OSI model
Uvod i osnovni pojmovi Uvod i osnovni pojmovi TCP/IP arhitektura
Sadržaj