2.3.2 MAC adresa

MAC adresa je adresa kodirana u ROM (Read Only Memory) svakog mrežnog uređaja. Sastoji se od 48 bita i jedinstvena je za svaki uređaj. Sa 48 bita možemo adresirati 248 uređaja. IEEE predviđa da se taj adresni prostor neće potrošiti do 2100. godine. Prva 24 najznačajnija bita se dodjeljuju proizvođaču, tzv. OUI (Organizationally Unique Identifier), a 24 najmanje značajna bita su rezervirana za pojedinu mrežnu karticu proizvođača. Za zapisivanje MAC adresa koristi se heksadecimalni brojevni sustav npr. 00-1A-4D-5B-05-91. FF-FF-FF-FF-FF-FF je MAC adresa razašiljanja, okvire koji imaju ovu adresu kao adresu odredišta primaju svi čvorovi u toj domeni kolizije.

Domena kolizije i domena prostiranja Ethernet tehnologije (802.3) ARP (Address Resolution Protocol)
Sadržaj