2.3.3 ARP protokol

ARP protokol (Address Resolution Protocol) prevodi IP adresu u MAC adresu. O IP adresama će biti riječi u poglavlju 3.1.1. ARP tablica se koristi za spremanje parova MAC adresa i IP adresa i ona se periodički briše.

Čvor u mreži koji želi dobiti neku MAC adresu razašilje (engl. broadcast) ARP zahtjev (engl. ARP request) na mrežu. Čvor u mreži koji ima adresu iz zahtjeva, u odgovoru šalje svoju MAC adresu. Opisani proces je prikazan na slici 2-7.

Rad ARP protokola
Slika 2-7: Rad ARP protokola

ARP protokol definira četiri tipa poruka, poruke se identificira uz pomoć četiri vrijednosti koje može imati "Operation" polje ARP zaglavlja. Tipovi poruka su:

  1. ARP request
  2. ARP reply
  3. RARP request
  4. RARP reply

Važno je napomenuti da se i ARP odgovor razašilje na mrežu da bi i ostali čvorovi u mreži "naučili" MAC adresu iz odgovora, što je i prikazano na slici 2.7.

Format ARP poruke prikazan je na slici 2-8.

Format ARP poruke
Slika 2-8: Format ARP poruke
MAC adresa Ethernet tehnologije (802.3) Virtualna lokalna mreža (VLAN)
Sadržaj