1 Uvod i osnovni pojmovi

U današnjem vremenu računala su postala neophodno sredstvo potrebno za rad u skoro svim granama ljudskog djelovanja. Računala nisu važna samo na radnom mjestu, u slobodno vrijeme ljudi se zabavljaju na različite načine, a mnogi načini zabave također ovise o nekoj vrsti računala ili su povezani s nekim granama računarstva. Dok slušate pjesmu ili gledate fotografije na svom digitalnom fotoaparatu vjerojatno ne razmišljate koji algoritmi su vam to omogućili.

Nekada je bilo dovoljno sjesti za računalo, pokrenuti svoju omiljenu igru i zabavljati se satima. Ako ste imali igraću palicu mogli ste odigrati košarkašku utakmicu protiv prijatelja koji sjedi do vas. Danas se traži da igra podržava igranje preko računalne mreže, možete igrati s nekim s drugog kontinenta i sve to u realnom vremenu.

Jedna od osnovnih zadaća računala je postala komunikacija. Ljudi žele brzo pronaći informaciju i poslati je drugoj osobi. Žele pristupati različitim uslugama sa raznih mjesta, biti u kontaktu s obitelji, prijateljima i kolegama bez obzira gdje se nalaze. To im omogućavaju lokalne računalne mreže i internet kao najraširenija svjetska računalna mreža. Možemo slobodno reći da je računalo bez veze na internet kao kuća bez prozora.

Na ovim stranicama dan je pregled važnijih tehnologija koje se koriste na raznim razinama arhitekture računalne mreže čime će čitatelj steći uvid u način rada lokalne računalne mreže, ali i interneta.

U poglavljima koji slijede kratko su objašnjeni modeli koji se koriste za opisivanje računalnih mreža te su daljnja razmatranja dana u odnosu na razine TCP/IP modela koji je većinom u uporabi na internetu. Također su objašnjeni postupci konfiguriranja aktivne mrežne opreme. Počet čemo osnovnim pojmovima.

Mreža računala je skupina dva ili više međusobno povezanih računala koji dijele neke resurse (podatke, sklopovlje, programe,...). Računala se smatraju povezanima ako mogu razmjenjivati informacije. Računalna mreža u širem smislu sadrži i ostale čvorove kao što su prospojnik ili usmjernik. Čvorovi računalne mreže u međusobnoj komunikaciji koriste komunikacijske protokole.

Komunikacijski protokol je skup jednoznačno određenih pravila za razmjenu informacija između dva entiteta na mreži koji uključuje sintaksu informacije, semantiku informacije te pravila za razmjenu informacije. Entitet može biti računalo, program, sigurnosna kamera, senzor i sl.

Komunikacijska arhitektura je skup komunikacijskih protokola koji omogućavaju komunikaciju između dva entiteta računalne mreže.

Sadržaj ISO/OSI referentni model
Sadržaj