4 Prijenosna razina

Prijenosna razina osigurava prijenos paketa između bilo koje dvije krajnje točke mreže. Na ovoj razini radi se kontrola toka i kontrola pogreški. Ona predstavlja vezu između mrežne razine i aplikacijske razine.

Mrežna razina iz svog zaglavlja saznaje kojem protokolu prijenosne razine mora predati podatke, a prijenosna razina na osnovu podataka u svom zaglavlju prosljeđuje podatke točno određenoj usluzi aplikacijske razine. Adresiranje na prijenosnoj razini obavljeno je brojem priključne točke (engl. port) za svaku pojedinu uslugu. Dva osnovna načina prijenosa podataka ove razine su:

Prijenos podataka uspostavom logičkog kanala (tzv. spojevni) - Osigurava pouzdanu isporuku podataka do odredišta uz što manje gubitke i što manje pogrešaka. Primjenjuje se kod prijenosa podataka kod kojih je važno potvrditi da su pravilno isporučeni odredištu.

Prijenos podataka bez uspostave logičkog kanala (tzv. bespojni) - Primjenjuje se kod prijenosa podataka koji mogu podnijeti određene gubitke (npr. video ili VoIP).

Dva najznačajnija protokola prijenosne razine su:

Programeri odabiru protokol koji najbolje odgovara aplikaciji koju programiraju.

DHCP protokol Sadržaj TCP protokol
Sadržaj