3.1 Internet protokol (verzija 4)

IP (Internet Protocol - RFC 791) je temeljni protokol internet razine TCP/IP arhitekture, a koriste ga protokoli svih viših razina. To je bespojni protokol, što znači da se predajnik i prijemnik ne dogovaraju o početku ili završetku prijenosa podataka, nego predajnik pošalje paket i nema potvrde primitka paketa.

Protokoli viših razina provjeravaju konzistentnost podataka. Ti protokoli obavljaju detekciju i korekciju pogreški. Zbog toga se IP protokol često naziva "nepouzdani protokol".

Osnovne funkcije IP protokola su:

Temeljna funkcija internet razine je usmjeravanje paketa do odredišta na osnovu IP adrese prijemnika paketa. Paketi ne moraju istim putem doći do odredišta. Format IP paketa prikazan je na slici 3-1.

Format IP paketa
Slika 3-1: Format IP paketa

Značenja polja IP paketa su:

Internet razina Internet razina IP adresa
Sadržaj