5.2.10 Dinamički DNS

Današnji DNS i DHCP poslužitelji omogućavaju međusobno povezivanje sustava dodjeljivanja IP adresa i DNS sustava. Takav sustav naziva se dinamički DNS (engl. dynamic DNS), a radi na način da se svako računalo koje dobiva IP adresu od DHCP poslužitelja registrira u DNS sustavu kroz automatizirani proces. DHCP klijent šalje DNS UPDATE poruku koja indicira DNS poslužitelju što treba obaviti s odgovarajućim RR-ovima. Naravno, dinamički DNS kao takav nije ograničen nužno na DHCP, već u praksi svaki autorizirani DDNS klijent može upravljati odgovarajućim zapisima u zoni.

Primarni i sekundarni DNS, prijenos zone DNS sustav Virtualna privatna mreža (VPN)
Sadržaj