5.2 DNS sustav

DNS (Domain Name System) je hijerarhijski distribuirani sustav u kojem se nalaze informacije o IP adresama i imenima računala, a mogu nalaziti i različite druge informacije. Ime računala (engl. hostname) je jedinstveno simboličko ime unutar pojedine mreže kojim se koriste neki protokoli (npr. SMTP, NNTP) da bi identificirali računalo. Imena računala mogu biti samo jedna riječ, ako se radi o lokalnoj mreži ili nekoliko riječi odvojenih točkama. ako se radi o domenskom imenu (engl. domain name) o kojem će biti riječi u poglavlju 5.2.1. Klijentima DNS informacije pružaju DNS poslužitelji, koristeći DNS protokol za komunikaciju kako sa klijentima tako i međusobno.

Svrha DNS sustava je pojednostavljivanje komunikacije među računalima u smislu olakšanog pamćenja imena kao i mogućnosti tematskih i drugih grupiranja računala koja nisu blizu u smislu slijednih IP adresa. Jasno je, u svakodnevnom radu je daleko lakše koristiti i pamtiti imena umjesto odgovarajućih IP adresa.

DNS sustav je, naravno, mnogo širi, te obuhvaća tri osnovne funkcije s različitim segmentima koje ćemo definirati u nastavku:

  1. DNS imenski prostor, problematiku imenovanja i pravila: karakteristike su hijerarhijska struktura, imenička struktura i pravila imenovanja te specifikacije domena
  2. Registraciju domena i druge administrativne probleme: hijerarhijsku strukturu nadležnih tijela, hijerarhiju vršnih nadležnih tijela (TLD), procedure registracije sekundarnih domena, administraciju DNS zona i administraciju hijerarhije
  3. Poslužitelje i proces razrješavanja: DNS zapisi i zone, tipovi DNS poslužitelja sa različitim ulogama, procesi razrješavanja, DNS poruke, formati i zapisi.
HTTP protokol Aplikacijska razina Domensko ime
Sadržaj