6 Virtualna privatna mreža (VPN)

Virtualna privatna mreža – VPN (Virtual Private Network) je tehnologija koja omogućava sigurno povezivanje privatnih mreža u zajedničku virtualnu privatnu mrežu kroz javnu mrežnu infrastrukturu, što je danas najčešće internet. Ostvaruje se siguran "tunel" između dvije krajnje točke. Kod tuneliranja se provodi kompresija i/ili kriptiranje podataka. VPN se može koristiti i unutar vlastite lokalne mreže, ali se to gotovo ne koristi. Arhitektura tipične VPN mreže prikazana je na slici 6-1.

Arhitektura VPN mreže
Slika 6-1: Arhitektura VPN mreže

Implementacija VPN-a može biti sklopovska ili programska. U praksi se često koristi kombinacija ove dvije implementacije.

VPN tehnologija mora osigurati ove zahtjeve:

Vrlo su važni i sigurnosni zahtjevi:

Vrste VPN mreža su:

Dinamički DNS Sadržaj Tuneliranje
Sadržaj