6.1 Tuneliranje

Tuneliranje je tehnika prijenosa podataka jedne mreže preko neke druge mreže. Podaci koji se šalju mogu biti PDU nekog drugog protokola. Protokol kojim se implementira tuneliranje enkapsulira originalnom PDU posebno oblikovano zaglavlje. Takvo zaglavlje sadrži dodatne podatke za usmjeravanje kako bi enkapsulirani paket stigao, kroz mrežu koja služi za prijenos, do odredišta. Enkapsulirani podaci se onda šalju između krajnjih točaka tunela.

Tunel je logički put kroz koji enkapsulirani podaci prolaze kroz javnu mrežu. Kada takav PDU dođe do odredišta podaci se ekstrahiraju i zatim se šalju na ciljano odredište u privatnoj mreži. Tuneliranje uključuje cijeli navedeni proces (enkapsulacija, prijenos i ekstrakcija).

VPN se može podijeliti po tipu tuneliranja koji koristi:

Moguća su dva načina uspostavljanja VPN mreže preko ISP-a:

Postoje razne tehnologije koje omogućuju tuneliranje. Dvije koje će se razmatrati su:

Virtualna privatna mreža (VPN) Virtualna privatna mreža (VPN) IPSec protokol
Sadržaj