5.2.9 Primarni i sekundarni DNS, prijenos zone

Autoritativni DNS poslužitelj za određenu zonu je svaki poslužitelj koji ima kompletnu kopiju zone bez potrebe za procesom razrješavanja. Dakle, riječ je o poslužitelju koji daje vlastite podatke klijentima. Osnovni podatak koji informira poslužitelj da je autoritativan za zonu je SOA zapis. Neispravno definiran SOA zapis može dovesti do situacije da niti jedan DNS poslužitelj nije autoritativan, a time i do prestanka normalnog rada DNS razrješavanja za tu zonu.

Dobro je definirati više DNS poslužitelja za istu zonu koristeći više odgovarajućih NS zapisa. Svaka zona trebala bi imati barem dva DNS poslužitelja. Nakon isteka TTL vremena pojedinog RR-a (definirano u svakom RR-u), podaci spremljeni po raznim klijentima i poslužiteljima nestaju. U slučaju da je postojao samo jedan autoritativni DNS, a da je on neaktivan ili neispravan, zona je nedostupna. Stoga je razvijen princip primarnog (engl. primary, master) i sekundarnog (engl. secondary, slave) DNS poslužitelja. Primarni poslužitelj je onaj autoritativni DNS poslužitelj koji podatke o svojoj zoni ima lokalno spremljene. Sekundarni poslužitelj je onaj koji podatke dobiva od nekog vanjskog izvora, obično koristeći prijenos zone (engl. zone transfer) primarnog poslužitelja. Primarni poslužitelj za jednu zonu može biti sekundarni za drugu i sl. Sa strane klijenta, oba su poslužitelja jednake vrijednosti i jednakog prioriteta (slučajni izbor). Dobro je da sekundarni poslužitelj bude fizički udaljen od primarnog.

DNS protokol DNS sustav Primarni i sekundarni DNS, prijenos zone
Sadržaj