5.2.8 DNS klase i zapisi

Kao što je spomenuto, RR je jedan zapis tj. jedna jedinica u DNS sustavu. Svaki RR sadrži određene atribute za vlastiti tip; to mogu biti IP adresa, adresa za isporuku elektroničke pošte, niz teksta, DNS labela ili nešto drugo. RR se sastoji od sljedećih komponenti, koje se pojavljuju ovim redom:

Klase zapisa (engl. resource record classes) su bez stvarne koristi jer se danas u praksi koristi samo internet klasa pa se ona implicitno podrazumijeva kad u lokalnoj zoni nije eksplicitno navedena IN klasa.

Što se tiče tipova zapisa, postoji ih nekoliko osnovnih:

DNS protokol DNS sustav Primarni i sekundarni DNS, prijenos zone
Sadržaj