5.2.7 DNS protokol

DNS poslužitelj koristi standardne priključne točke TCP/53 i UDP /53. Na njima sluša zahtjeve, a odgovore šalje koristeći njih ili neku drugu priključnu točku veću od 1024. Odgovor je traženi zapis, odnosno RR (engl. resource record).

Standardno se koristi UDP. Komunikacija se svodi na jedan UDP upit i jedan UDP odgovor. TCP se koristi jedino kad veličina odgovora prelazi 512 okteta ili za prijenos zone (engl. zone transfer). Standardni DNS upit je obično vrlo jednostavan, sadrži uglavnom samo adresu koja se želi razriješiti, ali odgovori su vrlo komplicirani budući da sadrže sve adrese i zamjenske adrese koje su rezultat upita. Zbog toga se odgovori obično sažimaju posebnim algoritmima, eliminirajući nepotrebne podatke i smanjujući samu veličinu UDP datagrama. Ako veličina paketa i dalje prelazi 512 okteta, šalje se parcijalna poruka u obliku UDP paketa s posebnim bitom postavljenim u 1 koji označuje da se upit mora ponoviti koristeći TCP.

Format DNS zaglavlja prikazan je na slici 5-4.

DNS zaglavlje
Slika 5-4: DNS zaglavlje

Značenja polja su:

Reverzno razrješenje DNS sustav DNS klase i zapisi
Sadržaj