5.2.6 Reverzno razrješenje

Do sada je razmatrano standardno razrješenje unaprijed (engl. forward) kod kojeg se DNS imena pretvaraju u IP adrese. U standardnoj komunikaciji na internetu nužno je moći vršiti razrješenje u oba smjera, a to znači i unatrag (engl. reverse). Problem reverznog DNS razrješenja je što se poslužitelji razlikuju prvenstveno po domenama za koje su nadležni, a ovdje imamo samo IP adresu kao početnu informaciju. Kako bi se omogućio ovaj proces, formirana je dodatna hijerarhija uvođenjem in-addr.arpa domene. Ova domena se sastoji od četiri razine poddomena, a svaka razina odgovara jednom dijelu IP adrese. Reverznim DNS razrješenjem, odnosno prolaskom kroz te četiri razine, dolazi se do čvora za traženu IP adresu koji pokazuje na odgovarajuće domensko ime. Svaka razina unutar in-addr.arpa domene sastoji se od 256 poddomena (od 0 do 255). Reverzna DNS adresa se formira od čvorova unutar reverzne domene, a identična je obratno zapisanoj IP adresi s in-addr.arpa sufiksom pa upiti nad takvom adresom kao povratnu informaciju daju "standardnu" adresu.

Reverzno razrješavanje za 161.53.166.3 prikazano je na slici 5-3.

Reverzno razrješavanje
Slika 5-3: Reverzno razrješavanje
DNS međuspremnik DNS sustav DNS protokol
Sadržaj