5.2.5 DNS međuspremnik

Osnovni načini pretraživanja (iterativni i rekurzivni silazak kroz DNS stablo) vrlo su neučinkoviti jer svaki upit implicitno znači novi prolazak kroz stablo, počevši od vršnih DNS poslužitelja. Jasno, kada bi se u stvarnom svijetu nužno svaki put prolazilo od početka DNS stabla do traženog zapisa, proces DNS razrješavanja bi predugo trajao, a opterećenje DNS poslužitelja bi postalo preveliko. No, eskalaciju ovog problema prilično je smanjio jednostavan princip spremanja kako pozitivnih (uspješnih) tako i negativnih (neuspješnih) rezultata DNS upita na DNS poslužiteljima.

Formiranje međuspremnika (engl. cache) DNS rezultata korisno je zbog dviju jednostavnih činjenica:

U praksi je pokazano da se često šalju isti ili slični DNS upiti u vremenski bliskim periodima. Stoga svi DNS poslužitelji imaju interne međuspremnike o nedavnim DNS upitima koji im omogućavaju pribavljanje odgovora ili dijela odgovora iz međuspremnika. DNS međuspremnici se nalaze i na većini DNS klijenata, a obavljaju isti posao kao i na DNS poslužiteljima. Na taj način se spremaju rezultati već obavljenih upita i na klijentskim računalima, što smanjuje promet prema poslužiteljima i njihovo opterećenje. Tako spremljeni odgovori će biti dulje spremljeni kod klijenata, budući da je svaki međuspremnik ograničene veličine i novi upiti brišu stare ili nekorištene odgovore.

Međuspremnici više poboljšavaju performanse što su bliže klijentu, ali daju bolju pokrivenost što su dalje od klijenta. Podaci spremljeni u međuspremnicima imaju svoja vremena života, TTL pa se time osigurava da zastarjeli podaci nužno nestaju iz spremnika. DNS poslužitelji će pri prihvatu DNS upita obaviti pretraživanje vlastitog međuspremnika kao i lokalne DNS baze, pokušavajući što više skratiti vremenski "skup" prolazak kroz DNS stablo. Negativni efekt postojanja TTL vremena za DNS zapise je što utječe i na vrijeme propagacije podataka (engl. propagation time) po DNS stablu, budući da se promjene između ne vide sve do eksplicitnog nestajanja zapisa zbog TTL-a.

DNS razrješenje DNS sustav Reverzno razrješenje
Sadržaj