1.4.1 Mrežna kartica

Mrežna kartica (engl. Network Interface Card - NIC) je uređaj kojim se računalo spaja na mrežu. Radi na razini pristupa mreži, dakle fizičkoj razini i razini podatkovne veze OSI referentnog modela. Najčešće se ugrađuje u PCI utore (Peripheral Component Interconnect) ili PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) utore koji su najčešće korišteni na prijenosnim računalima. Svaka mrežna kartica ima svoju jedinstvenu MAC adresu. O MAC adresama će biti riječi u poglavlju 2.3.2. Kartica ima priključak za UTP konektor mrežnog kabela.

Arhitektura mrežne kartice prikazana je na slici 1-5.

Arhitektura mrežne kartice
Slika 1-5: Arhitektura mrežne kartice
Mrežna oprema Mrežna oprema Prospojnik
Sadržaj