1.4 Mrežna oprema

Osnovna podjela opreme koja se koristi u računalnim mrežama je podjela na pasivnu i aktivnu mrežnu opremu.

Aktivna oprema su svi elektronički uređaji koji prihvaćaju i distribuiraju promet unutar računalnih mreža tj. imaju memoriju i procesor (mrežna kartica, prospojnik, usmjernik,...), a pasivna oprema je sustav vodova (optika i bakar) koji služi za povezivanje aktivne mrežne opreme.

Klasifikacija računalnih mreža po dosegu Uvod i osnovni pojmovi Mrežna kartica
Sadržaj