5.2.2 Domene

Imena domena su obično grupirana tj. završavaju određenom skupinom labela za koje postoje točno definirana pravila. Takve završne labele se nazivaju TLD (Top-Level Domain) imena. Postoje dva tipa TLD imena:

U pojedinoj domeni, odnosno domenskom prostoru ne mogu postojati dvije iste labele - što znači niti dvije poddomene niti dva računala s istim imenom.

Za dodjelu domena i upravljanje domenama zadužena je neprofitna organizacija ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Ova relativno mlada organizacija je preuzela poslove koje je nekad obavljala IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Riječ je o upravljanju domenama i IP adresama, pri čemu se lokalna registracija IP adresa predaje pojedinačnim RIR-ovima (Regional Internet Registries). Svaki RIR alocira adrese za različiti dio svijeta, a europski RIR je RIPE (Réseaux IP Européens).

Domensko ime DNS sustav Domenski registri
Sadržaj