4.2 UDP protokol

UDP (User Datagram Protocol) je jednostavan bespojni protokol prijenosne razine koji omogućava aplikacijama direktno korištenje usluga internet razine, multipleksira promet različitih aplikacija. Demultipleksiranje na granici prijenosne i aplikacijske razine prikazano je na slici 4-4.

Demultipleksiranje UDP prometa pojedinih aplikacija
Slika 4-4: Demultipleksiranje UDP prometa pojedinih aplikacija

Demultipleksiranje se obavlja pomoću sljedeće četvorke:

(IPS, IPD, PS, PD)

gdje je:

IPS – IP adresa izvorišta,
IPD – IP adresa odredišta,
PS – Priključna točka izvorišta,
PD – Priključna točka odredišta.

Pomoću IP adrese izvorišta i priključne točke izvorišta identificirana je jedna aplikacija (npr. APP2), dok je pomoću IP adrese odredišta i priključne točke odredišta omogućeno paralelno ostvarivanje više UDP veza na istu aplikaciju. Drugim riječima, neka aplikacija, preko jedne priključne točke može istovremeno komunicirati s više aplikacija na udaljenim računalima.

Nekada je bolje za prijenos poruka koristiti UDP protokol umjesto TCP protokola. Neki od tih slučajeva su:

Slika 4-5 prikazuje format UDP datagrama:

Format UDP datagrama
Slika 4-5: Format UDP datagrama

Značenja polja su:

TCP protokol Prijenosna razina Priključna točka
Sadržaj