2.2 Prijenosni mediji

Postoje tri tipa prijenosnog medija koji se koriste u računalnim mrežama:

Bit će govora o neoklopljenoj upredenoj parici (engl. Unshielded Twisted Pair – UTP) kao žičanom mediju, jednomodnom i višemodnom optičkom vlaknu te radio valovima, koji su dio elektromagnetskog spektra, a koriste se kod bežičnih mreža.

Topologija mreže Razina pristupa mreži Neoklopljena upredena parica (UTP)
Sadržaj