2.1 Topologija mreže

Mrežna topologija je shematski prikaz čvorova mreže i veza među njima. Postoje dvije vrste topologije mreže, to su:

U današnjim LAN mrežama koristi se fizička topologija stabla, a logička topologija sabirnice.

Fizičke topologije mreža
Slika 2-1: Fizičke topologije mreža

Kod projektiranja računalnih mreža moramo predvidjeti moguća proširenja mreže, dizajnirati mrežu tako da manja promjena ili rješavanje problema jednog korisnika ne utječe na cijeli sustav. Zbog toga se koristi hijerarhijski model koji ima tri razine prospajanja prometa:

Hijerarhijski model prospajanja ima strukturu prikazanu na slici 2-2.

Hijerarhijski model prospajanja
Slika 2-2: Hijerarhijski model prospajanja
Razina pristupa mreži Razina pristupa mreži Prijenosni mediji
Sadržaj