1.4.3 Usmjernik

Usmjernik (engl. router) je aktivni mrežni uređaj koji radi na mrežnoj razini OSI referentnog modela. Osnovne funkcije usmjernika su:

Kad usmjernik na jednom od svojih sučelja primi paket, na temelju odredišne IP adrese upisane u zaglavlje paketa i tablice usmjeravanja donosi odluku na koje će sučelje proslijediti paket. Paralelno s procesom prosljeđivanja paketa svaki usmjernik izračunava najbolje puteve paketa kroz mrežu pomoću algoritama usmjeravanja, odnosno koristeći usmjerivačke protokole. O usmjeravanju će biti riječi u poglavlju 3.2.

Arhitektura usmjernika prikazana je na slici 1-7.

Arhitektura usmjernika
Slika 1-7: Arhitektura usmjernika
Prospojnik Mrežna oprema Usmjernik
Sadržaj