3.3 ICMP protokol

ICMP (Internet Control Message Protocol) je protokol internet razine i sastavni dio IP protokola. Definiran je RFC-om 792. Osnovna namjena ICMP protokola je osigurati kontrolu prijenosa podataka do odredišta. Ovaj protokol ne osigurava pouzdani prijenos podataka, to treba osigurati protokol više razine. Poruke se šalju samo kao odgovor na poslane IP pakete, na poslane ICMP pakete odgovor se ne šalje. U slučaju gubitka ICMP poruke, ne generira se nova ICMP poruka o nastaloj pogrešci.

ICMP poruke se šalju koristeći osnovno IP zaglavlje. Prvi oktet polja podataka IP paketa definira tip ICMP poruke, čime je određen format ostatka paketa. Vrijednost polja "Protocol" za ICMP poruku je 1. Svaka ICMP poruka sadrži i IP zaglavlje poruke o čijem gubitku izvješćuje te prvih 64 bita podataka originalnog paketa.

Format ICMP paketa je prikazan na slici 3-6.

Format ICMP paketa
Slika 3-6: Format ICMP paketa

Značenja polja su:

ICMP generira osam različitih tipova poruka, od kojih tri zahtijevaju odgovor. Te poruke su:

OSPF protokol Internet razina DHCP protokol
Sadržaj