2.5 Bežična lokalna mreža (WLAN)

WLAN (Wireless Local Area Network) su definirane IEEE 802.11 skupom standarda. Neki od standarda su: 802.11, 802.11a, 802.11b, i 802.11g. Svi oni koriste ethernet protokol i CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) umjesto CSMA/CD.

Slika 2-10 prikazuje format 802.11 MAC okvira:

Format 802.11 MAC okvira
Slika 2-10: Format 802.11 MAC okvira

Standard 802.11 definira dva načina djelovanja WLAN mreža:

Ad hoc: Poznat i kao P2P (peer to peer), više bežičnih stanica međusobno izravno komunicira bez korištenja AP-a. (Domet stanica je ograničen do 100m)

Infrastrukturni: Sastoji se od barem jedne pristupne točke povezane s žičanom mrežnom infrastrukturom i nizom bežičnih krajnjih stanica. Ovakva konfiguracija mrežnih elemenata naziva se osnovna skupina (BSS) i predstavlja osnovni element WLAN mreža. Dvije ili više BSS grupa čine podmrežu ili proširenu uslužnu grupu (ESS). Krajnje stanice u infrastrukturnom načinu rada ne komuniciraju izravno jedna s drugom, nego preko jedne ili više pristupnih točaka.

Virtualna lokalna mreža (VLAN) Razina pristupa mreži PPP protokol
Sadržaj