2.2.3 Radio valovi

Danas kada je raširena uporaba prijenosnih računala i drugih mobilnih uređaja koji podržavaju TCP/IP skup protokola od velike su važnosti i bežične lokalne mreže. Te mreže za prijenos podataka koriste radio valove. Uloga radio valova je prijenos energije do udaljenog primatelja. Količina informacija koju elektromagnetski val može nositi ovisi o rasponu frekvencije (engl. frequency band). Trenutnom tehnologijom može se kodirati nekoliko bitova po Hz, za niže frekvencije, te uz neke uvjete čak 40 bitova za visoke frekvencije. Moraju se poštovati državni i međunarodni dogovori o dopuštenim frekvencijama. Prednosti radio valova su:

Svojstva radio valova ovise o njihovoj frekvenciji:

Nedostatak radio valova je šum i interferencija s uređajima u okolini.

Optička vlakna Prijenosni mediji Ethernet tehnologije (802.3)
Sadržaj